Rubne skupine

Zajedništvom protiv stigmatizacije siromaštva

Okrugli stol

Pri angažmanu pomaganja siromasima iznimno je važna "kultura susreta" jer se u blizini sa siromasima može iščitavati odakle dolaze krojeni njihova siromaštva. "Kulturom susreta otkrivamo slabosti siromaha ali to je proces u kojem ujedno otkrivamo i vlastite slabosti," kazala je Topalović.

Pročitaj više...

ZAMKE I OPASNOSTI u čudesnom svijetu medija

Mediji utječu na radne navike, kreativnost, socijalizaciju i komunikaciju. Bez medija čovjek današnjice ne bi mogao uspješno komunicirati, raditi, zarađivati, planirati, zabavljati se i osmišljavati slobodno vrijeme.

Pročitaj više...

KOCKANJE - prepoznavanje i liječenje

Predvodnica “novih ovisnosti” patološko (bolesno) kockanje najprisutnija je u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj preko medija i na stručnim skupovima.

Pročitaj više...

Seminar: Ovisnost o igrama na sreću: između bolesti i osobne - društvene odgovornosti

Majčino selo - Međugorje, 12.-14.10.2012.

Polazimo od spoznaje i iskustva da igra može pervertirati u patološko, neurotično-prisilno ponašanje, s razornim dalekosežnim negativnim posljedicama...

Pročitaj više...

Seminar o fenomenu nasilja

Rama, 4.-8.srpnja 2011.

Za mnoge je ideja obitelji usko povezana s iskustvom ljubavi i vrjednotama poštovanja, istinoljubivosti, nenasilja, solidarnosti, besplatnosti. Ona je sveta stvarnost, kućna crkva, učiteljica života, tvrđava moralnosti. Ona je zajednica ljudi koji se, više nego u bilo kojoj drugoj ustanovi, međusobno vole i skrbe jedni za druge.

Pročitaj više...

Kultura Solidarnosti

Znanstveni simpozij, Zagreb, 5 - 7. lipnja 1997.

Prvotna nam je namjera kritički se osvrnuti na ostvarivanje zavjetima preuzete franjevačke opcije za solidarnost sa siromašnima, beskućnicima, bolesnima, nemoćnima, s onima na rubovima društvenoga života, koji žive s osjećajem kako su ˝suvišni˝ u društvu.

Pročitaj više...