Zrak naš svagdanji - klimatske promjene i globalno zatopljenje

Priručnik, Split 2007.

PREDGOVOR IZDAVAČA 

Globalne klimatske promjene općenito se više ne pripisuju mašti znanstvenika s etiketom katastrofičara. One su nam vrlo blizu koži. Sve učestalije i sve nepredvidljivije ekstremne klimatske pojave odnose sa sobom ljudske živote, stvaraju kolone izbjeglica, pustoše prirodni okoliš. Sve više i sve brže šire se pustinjske površine. Otapanje ledenih površina Zemlje događa se usred godišnjeg doba koje smo nazivali zimom.

Početkom veljače 2007. godine, u opsežnom znanstvenom izvješću o klimatskim promjenama Međudržavne komisije za promjenu klime s velikom se pouzdanošću jasno govori kako su izgaranje fosilnih goriva i druge ljudske aktivnosti izazivači aktualnoga globalnog zatopljenja s postotkom uzročnosti koji se penje do 90 posto.

Očito je, dakle, da čovjeka pogađaju posljedice, ali mu se pripisuju i uzroci. Odatle za čovjeka proizlaze i zadaće i mogućnosti utjecaja na pozitivne promjene. Motivacije ne bi trebalo nedostajati – radi se o zraku našem svagdanjem.

Ova knjiga bavi se aktualnom problematikom klimatskih promjena i globalnog zatopljenja. U njoj su ponuđene praktične smjernice za oblikovanje građanske, osobito vjerničke odgovornosti prema prirodi i poticaji za konkretan angažman pojedinaca i različitih društvenih zajednica u zaštiti prirode.

Knjiga je metodološki koncipirana po uzoru na Žeđ na izvoru, naš priručnik o problematici pitkih voda, s kojim sadržajno čini jednu cjelinu.

Zahvaljujem gospodinu Ivanu Milanoviću Litri koji je u najve- ćoj mjeri priredio građu za ovu knjigu. Poglavlje o obnovljivim izvorima energije, Budućnost počinje danas, obradio je prof. dr. Tomislav Lerotić. Njemu zahvaljujem i za jedan dio fotografija kao i za obradu pojedinih grafikona.

Posebnu zahvalnost dugujemo mr. sc. Kreši Pandžiću iz Državnoga hidrometeorološkoga zavoda, koji je u suradnji s prof. Brankom Penzar, obavio stručnu redakturu i napisao uvod. Osim toga, zahvaljujemo mu za iznimno vrijedne sugestije s obzirom na sadržaj i odabir grafikona koji prate tekstove. Njegov je uvod jezično i stilski različit i zahtjevniji. Njegovim sažetim pregledom problematike htjeli smo popularnom karakteru knjige dati znanstveni oslonac.

Vrijedne sugestije u dijelu Poticaji za razmišljanje i djelovanje dala je prof. Ružica Lice, na čemu joj zahvaljujem.

Zahvaljujem s. Rebeki Anić na pomoći pri uređivanju knjige, osobito pri izboru vježbi u dijelu o vjerničkoj odgovornosti. Golem prinos oblikovanju ove knjige dala je s. M. Dijana Mihalj svojim kontaktiranjem sa suradnicima, zapažanjima tijekom višestrukih iščitavanja tekstova, unošenjem promjena, izborom fotografija i njihovim usklađivanjem s tekstovima. Iskrena joj hvala za njezin »rukopis« u ovoj knjizi.

fra Bože Vuleta, ravnatelj


zrak prelistaj knjigu >>>