U službi mira

Priručnik Međunarodnog vijeća za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno, OFM, Split, 2001.

Predgovor hrvatskom izdanju

Od Drugog vatikanskog koncila Crkva postaje sve otvorenija socijalnim pitanjima pravde, mira i skrbi za sve stvoreno. Papa Ivan Pavao II. spomenutim pitanjima posvećuje iznimno veliku pozornost u gotovo svim svojim dokumentima i javnim nastupima. Po uzoru na papinsko vijeće Justitia et pax djeluju istoimena vijeća u biskupskim konferencijama. U toj zadaći Crkve franjevci prepoznaju izvornu karizmu svoga utemeljitelja sv. Franje Asiškoga. Kako bi što djelotvornije odgovorio toj svojoj zadaći Red manje braće je prije 25 godina osnovao Vijeće za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno. Istoimena vijeća osnivaju se u svim franjevačkim konferencijama i provincijama.

Vijeće franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini udružilo je različite aktivnosti na području pravde, mira i skrbi za sve stvoreno pojedinih franjevačkih zajednica osnovavši Franjevački institut za kulturu mira. Tako od 1995. godine Komisija za pravdu, mir i skrb za sve stvorenoJužnoslavenske konferencije franjevačkih provincijala OFM i istoimene komisije drugih muških i ženskih franjevačkih redova i zajednica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini djeluju u okviru Franjevačkoga instituta za kulturu mira. Time, naravno, nije oduzeta ni inicijativa ni autonomija pojedinim zajednicama niti pojedinoj braći i sestrama da se svatko na svoj način svojski zauzima za pravdu, mir i zaštitu Božjeg djela u prirodi. Zato i ovaj priručnik, koji je izradilo Međunarodno vijeće za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno OFM, može biti dragocjeni izvor nadahnuća i pomagala svima koji se na ovaj ili onaj način zalažu za pravednije odnose u društvu i odgovorniji odnos prema Božjem djelu u prirodi. Nama koji živimo u vremenu u kojem se naše društvo, a jednako tako i Crkva, nalazi u tranziciji koju su pokrenule političke promjene prije desetak godina, iskustva braće širom svijeta mogu biti dragocjena pomoć.

Preporučujem stoga ovaj priručnik ne samo animatorima komisija za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno, već prije svega odgojiteljima da njegove sadržaje unesu u procese početne i trajne formacije; profesorima i vjeroučiteljima kako bi sadržaje pravde, mira i skrbi za sve stvoreno utkali u nastavne programe; svoj braći i sestrama kako bi svatko u svom poslu, zajedničkom i privatnom životu njegovao mir, zauzimao se za pravedne odnose u vlastitim zajednicama, Crkvi i društvu te kako bi se u praktičnim stvarima svakodnevnog života odgovorno ponašao prema svakom drugom Božjem stvorenju u duhu ljubavi prema Bogu i u duhu zavjeta siromaštva i poslušnosti.

Neka Bog Otac, naš zajednički Stvoritelj, Isus Krist, Otkupitelj svijeta, Duh Sveti, Božja nazočnost u svijetu, po zagovoru sv. Franje Asiškoga, koji je slavio Boga sa svim njegovim stvorenjima, iz ljubavi prema Bogu ljubio svakog čovjeka i širio Božji mir, blagoslovi vaš rad i udjeli vam svoj mir.

Lucije Jagec, OFM

Predgovor

“…Braća koja putuju mogu na dva načina među nevjernicima duhovno djelovati. Jedan je način da ne izazivaju na svađu, nego nek se pokoravaju svakoj ljudskoj ustanovi Radi Gospodina (1 Pt 2,13), i neka očituju da su kršćani. Drugi je način da, ako vide da se sviđa Gospodinu, propovijedaju riječ Božju kako bi nevjernici povjerovali u svemogućeg Boga…” (RegNB 16,5-7).

“Živjeti potpuno evanđeoski u duhu molitve, pobožnosti i bratske ljubavi”, “pružati primjer malenosti i pokore”, “naviještati Radosnu vijest diljem svijeta” grleći svojom ljubavlju sve i “svojim djelima propovijedati izmirenje, mir i pravdu” - čini bit života nas manje braće (GK 1,2).

Temelj našega života u bratskom zajedništvu proistječe iz navještaja našega Gospodina Isusa Krista. Naša se misija sastoji u tome da ga primjerom naših života učinimo prepoznatljivim svijetu. Svijetu prožetom nasiljem, ratom, otuđenjem i uništavanjem okoliša. Sv. Franjo, naš utemeljitelj, “Svetac Utjelovljenja”, dao je svojoj braći i svim svojim suvremenicima primjer bez presedana, kako se može biti glasnikom Evanđelja, riječima i djelima, slijedeći ideale pravde, mira i života u skladu sa stvorenjem. Nemoguće je biti glasnikom Radosne Vijesti ako nismo otvoreni prema neprekidnom obraćenju, pomireni sami sa sobom, s našom braćom i svekolikim stvorenjem koje nam je povjereno na brigu (usp. Post 2,15), i ako sve to ne činimo pomireni s Bogom u Kristu, našem bratu i Gospodinu.

“Ponašati se duhovno”, “izbjegavati svađe i prepirke”, “biti podložni svakom stvoru” i priznati Krista kao Gospodina – sve to znači, izraženo drugim riječima – biti glasnicima i zagovornicima života, koji smo svi mi primili kao dar, dar koji je neprekidno izložen opasnostima. Suvremeni mas-mediji, kao što su tisak, radio i televizija, pomažu nam da s lakoćom uočimo kako čovjek i sva stvorenja žive u “sjeni smrtnoj” (Lk 1,79), i koliko nam je potrebno “mlado Sunce s visine” (Lk 1,79). Postoji tijesna veza između uništenja okoliša i rastućeg osiromašenja ljudi u raznim dijelovima svijeta, i obrnuto. Rijeke izbjeglica, gonjenih strahom od gubitka vlastitih života i u potrazi za boljim životom, ne samo da se ne zaustavljaju, nego se neprekidno povećavaju. Potraga za neposrednim zadovoljenjem svih potreba, ne poštuje čežnju onih koji žele slijedećim pokoljenjima ostaviti jedan bolji svijet. Veoma je teško držati uzde života pritisnutog aktivnostima kojih je ideja vodilja materijalni napredak pod svaku cijenu.

Tim više smo mi, mala braća, pozvani da, koristeći naše evanđeoske korijene, naše bratsko zajedništvo i jednostavnost života vođenog u usklađenoj raznolikosti, svjedočimo o mogućnosti oslobođene egzistencije u Kristu i za Krista.

To je cilj koji ovom knjigom želimo podržati. Ona nije priručnik u strogom smislu riječi, i ne odgovara takvom zahtjevu. Radije je pomoćno sredstvo. Ona nudi različite tekstove o franjevačkoj duhovnosti, o franjevačkom opredjeljenju za siromahe, o poticanju na molitvu i meditaciju, o dijalogu povezanom s našim vrijednostima i temeljima franjevačkog poziva, o “utjelovljenom” djelovanju u konkretnim situacijama u svjetlu “mira, pravde i  skrbi za sve stvoreno”. To je odgovor na zahtjev postavljen 1995. na kongresu  Međunarodnog vijeća za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno u Seulu. Bilo je potrebno pojasniti braći činjenicu da je angažman na tom području sastavni dio franjevačke duhovnosti.

Nakon što je proučio ovaj rad, Generalni definitorij je odobrio i njegovo objavljivanje. Ova knjiga je preporučena svoj braći, a naročito provincijalima i koordinatorima komisija za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno. Možda će biti onih koji  očekujući dublje misli i  profinjeniji jezik, neće biti zadovoljni ponuđenim tekstovima i primjerima. To nezadovoljstvo se može pokazati i korisnim, potičući ih da sa svoje strane pokušaju produbiti neke teme. Pokušali smo izbjeći pogreške nizom prečitavanja. Unatoč tome, moguće je da čitač pronađe poneku nepreciznost. Stoga vas molimo za razumijevanje. Knjiga prvenstveno nastoji pomoći konkretnim pothvatima u korist pravde, mira i skrbi za sve stvoreno.

Temelj našega bivanja u ovom svijetu je kontemplacija, unutarnje osluškivanje, smirena pozornost u promatranju znakova vremena, stjecanje iskustva o nazočnosti i djelovanju Boga. Biti-u-svijetu znači biti na putovanju, u neprekidnom klanjanju i poštovanju prema životu, stvorenjima i ljudima, jer Božja nazočnost okružuje i prožima sve. Nadamo se da će ova knjiga biti poticaj braći na takav život.

Završio bih zahvalom svima koji su surađivali na izradi i dotjerivanju ove knjige. Svi su oni svoj posao obavili primjerno. Naročito bih želio istaknuti, kao predstavnika svih, Francisca O'Conaira, OFM, mog suradnika u Uredu za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno u Rimu. Neka Gospodin nagradi i blagoslovi njega i sve ostale suradnike!

Rim, 25. III.1999.  

Peter Schorr, OFM, Generalni definitor i ravnatelj  PMSS