Pravda, mir, stvorenje na EU-areopagu

Zbornik radova s V. europskog kongresa OFM animatora za pravdu, mir i očuvanje stvorenja, Split, 2014

Svrha Kongresa i zbornika kao rezultata ovog skupa bila je pokušati dati analizu modernog Areopaga i mjesta vrijednosti socijalnog nauka Crkve na njemu. Kao neki oblik testamenta fra Špiro Marasović nam je u svom posljednjem javnom nastupu na ovom Kongresu i prilogu ostavio pitanje: Quid faciendum? (Što nam je činiti?).

Iza toga pitanja stoji silan trud da se na njegovom EU-ropagu bude autentičan kršćanin, koji poput sv. Franje re-evangelizaciju Europe i svijeta ne misli kao restauraciju moći i povijesne ideologije identifikacije Europe i christianitasa, već kao mističko-političku dimenziju pravde, mira i integriteta stvorenja. U Europi, svijetu i pred Božjim pogledom! Iz predgovora fra Mije Džolana