Odgovornost za život

Zbornik radova sa znanstvenog simpozija, Split 2000.

Znanstveni simpozij Odgovornost za život, održan u Baškoj Vodi 1. - 3. listopada 1999., postavio je sebi nekoliko zadataka: odmjeriti opseg ljudske odgovornosti za život, uključiti u dijalog što je moguće više sugovornika iz područja humanističkih i prirodnih znanosti te predstavnika institucija koje imaju utjecaja na oblikovanje svijesti ili nose odgovornost djelovanja, senzibilizirati javno mnijenje na ekološku problematiku i otvoriti moguće perspektive djelovanja.

Odgovornost za život velikim se dijelom reflektirala kroz kršćanske pretpostavke. I iz popisa radova je vidljivo kako je prevagnuo doprinos teologa. Tako je ovaj simpozij doprinio i većoj teološkoj pozornosti za ekološku problematiku.

U dijalogu s prirodoznanstvenicima na površinu je izišla neodvojivost ekološke problematike od probuđivanja svijesti za odgovornost kao i od ekonomskih i društvenih odnosa, bilo na nacionalnoj bilo na globalnoj razini  Složenost tih odnosa zahtjeva i interdisciplinarnost pristupa i nadasve dijalog svih koji su uključeni u odgovornost. Podjednako, briga za odgovornost ne može mimoići ni trud oko odgoja za odgovornost.

Zbornik radova sabire rezultate tog pokušaja ulaska u dijalog. Stoga su u tiskane materijale, osim radova, uvrštene i rasprave koje su zauzele razmjerno veliki dio radnog vremena. To je, za mnoge sudionike, bio i najzanimljiviji radni dio simpozija. Izravni susret daje uvijek više prostora kako boljem razumijevanju razlika tako i njihovu prihvaćanju.

Objavljivanje radova namijenjeno je široj čitalačkoj publici koja traži nadasve preglednost problematike odgovornosti za život. Kako je jedna od namjera simpozija i senzibilizacija javnog mnijenja, autori radova su vodili računa o jeziku i preglednosti zadanih tema.

Zajednička želja organizatora i sudionika simpozija otkriva se u brizi i trudu za veću odgovornost i za pojačanu senzibilnost za život, njegovu čudesnost i njegovu krhkost.

Ante Vučković

IZJAVA SUDIONIKA SIMPOZIJA 

Suvremeni ekološki problemi takvih su razmjera, a čovjekova odgovornost takve naravi da im treba pristupiti interdisciplinarno. Ovo, kao i činjenica dosadašnje nedostatne suradnje relevantnih društvenih i crkvenih ustanova i organizacija, potaknulo je organizatore znanstvenog simpozija Odgovornost za život (Franjevački institut za kulturu mira, Sveučilište u Splitu, KBF u Splitu, Franjevačka teologija u Sarajevu i Pokret prijatelja prirode Lijepa naša) da zajednički upriliče znanstvenu raspravu o etičkoj dimenziji čovjekova odnosa prema stvorenome, odnosno prema svom prirodnom su-svijetu. U situaciji nedostatno izgrađene ekološke svijesti i osjetljivosti te njezina instrumentaliziranja u svrhu društveno-političke moći, skup želi osvijetliti i približiti osnovna polazišta čovjekove odgovornosti na kojima se zasniva dobro stvorenja i dobro čovjeka i čovječanstva. Promatrajući cjelokupnu stvarnost života na Zemlji u isprepletenosti međuodnosa te polazeći od dostojanstva čovjeka i njegova mjesta u svijetu stvorenoga, čovjek raspoznaje svoju odgovornost za sebe, za druge, ali i za sva bića koja dodiruje njegovo djelovanje. Vrijednost bića, koja sama po sebi nisu u funkciji sredstva, ne iscrpljuje se u njihovoj korisnosti za čovjeka. Ona imaju vrijednost u samima sebi. To je nezaobilazna osnova održivosti prirode. Ekološka etika trudit će se ostaviti slobodnim prostor u kojem se razvitak vlastite osobnosti i samoodređenja neće događati na štetu slobode drugih ljudi, zajednica, kultura i opstojnosti živih bića. Odgovornost treba graditi uvažavanjem postojećih i brigom oko boljih pravnih normi s jedne, i nastojanjem da odgovornost postane načinom življenja, s druge strane. Osnova kršćanske odgovornosti za život je vjera u Boga Stvoritelja, zajedničkog Oca svih stvorenja, Isusa Krista Otkupitelja svega stvorenog i Duha Svetoga Oživotvoritelja. Kršćanska se odgovornost za život, suočena s ekološkom krizom, izriče oživljavanjem tradicionalnih kršćanskih vrednota kao što su samoodricanje, suosjećanje, skromnost, solidarnost itd. Primjerno svjedočenje kao i izgradnja etike u neophodnom suradničkom odnosu s drugim ustanovama, organizacijama i institucijama, najbolji je doprinos Crkve odgovornom odnosu prema životu. Zadaća ekološke etike ne iscrpljuje se u oblikovanju općih načela i kriterija, već mora pružiti smjerokaze za djelovanje u konkretnim prilikama. Jedno od takvih načela sastoji se u maksimalnom umanjivanju štetnih učinaka. 

Odgovornost se ne odnosi samo na subjekt i njegovo djelovanje, nego i na sam izostanak djelovanja, koji je često uzrok ekološkim štetama. Sržni ekološki problem, nestanak i ugroženost biološke raznolikosti, može se rješavati sprječavanjem entropijskih procesa i brigom za očuvanje postojeće raznolikosti života. Zbog složenosti ekoloških, ekonomskih i društvenih odnosa održivi se razvitak ukazuje kao moralno-politička ideja vodilja u odgovornosti za stvorenja, koji je, stoga što je orijentiran na budućnost, temeljni postulat transgeneracijske pravednosti. Na globalnoj su razini razlike između bogatih Sjevera i Zapada, i siromašnih Juga i Istoka izvor brojnim i velikim ekološkim problemima, a goleme socijalne razlike unutar pojedinih država ozbiljna su prijetnja ekološkoj svijesti i prirodi. Taj problem u tranzicijskim zemljama, među koje spada i Hrvatska, ima svoje specifičnosti. Tranzicijski procesi, a osobito procesi privatizacije, popraćeni su lakomim bogaćenjem i socijalnom bezobzirnošću s mogućim razarajućim ekološkim učincima. Ipak, pri zauzimanju za socijalnu pravednost, uz zahtjev pravedne raspodijele rada i dobara, ne smije se iz vida izgubiti duh skromnog življenja kao načelo održiva razvitka. Začarani krug ekoloških i socijalnih problema postaje još zamršenijim u zemljama u kojima osnovne gospodarske grane počivaju na raznolikom i zdravom okolišu, primjerice turizmu, ekološkoj poljoprivredi i stočarstvu. Među takve spada i Hrvatska koja mora uložiti maksimalne napore da očuva okoliš zdravim za proizvodnju zdrave hrane i za turizam, usprkos privlačnosti kratkoročno unosnijih gospodarskih rješenja. Osobito treba čuvati značajna prirodna bogatstva vode kojima Hrvatska obiluje, a koje sve više nedostaje u globalnim razmjerima, posebice na Mediteranu, što postaje osnovnim ekološkim problemom. Imajući u vidu turizam kao važnu gospodarsku granu, osim prirodnih vrijednosti važno mjesto zauzima i estetska uređenost prostora. Ona je tijesno povezana s odgojem za odgovornu ekološku svijest. U odgoju i obrazovanju za okoliš, Crkva može imati važnu ulogu, počevši s odgojem (budućih) odgojitelja i proširenjem vjeronaučnog programa sadržajima koji će obuhvatiti strahopoštovanje pred životom, očuvanje biološke raznolikosti i skrb za život, probuđenu odgovornost i pozornost na dobrobit bića i okoliša. Zato se zalažemo za donošenje strategije ekološke edukacije, kako insitucionalne tako i izvan insitucionalne, te ekološke edukacije u managementu. 

U ime sudionika, fra Bože Vuleta, tajnik simpozija

              Recenzije zbornika: Šimun Bilokapić,  Vjekoslav Mikecin 

Vezani materijali

Mediji o nama

Pogledajte dokumentarni film Sedmi dan narod.hr jutarnji.hr Treba li u Hrvatskoj zabraniti rad trgovina nedjeljom jutarnji.hr Narod.hr Krešimir Sever: ‘Kao građani trebamo poslati jasnu poruku da trgovine nedjeljom ne trebaju raditi’ narod.hr slobodnadalmacija.hr Nedjelja nije za umor nego za veliki odmor! Istraživanja pokazuju da rad nedjeljom povećava rizik od nesreće za 28 posto, a rizik se dodatno povećava ako se doda rad subotom slobodnadalmacija.hr vijesti.hrt.hr Ljubo Jurčić: Rad nedjeljom ne donosi pozitivne efekte vijesti.hrt.hr Lider/Hina Jurčić: Ukidanje rada nedjeljom ne bi dovelo do otpuštanja radnika Lider/Hina tportal.hr Rasprava o radu nedjeljom: Radimo i subotom i nedjeljom pa svejedno padamo na dno Europe tportal.hr Direktno.hr - Rad nedjeljom razara obiteljske odnose, pridonosi gospodarskom egzodusu, a najpogođenije su žene direktno.hr

Publikacije

Kockanje - prepoznavanje i liječenje

Zamke i opasnosti u čudesnom svijetu medija

Pravda, mir, stvorenje na EU-areopagu

Zbornik radova s V. europskog kongresa OFM animatora za pravdu, mir i očuvanje stvorenja, Split, 2014

Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju

Zagreb, 2014

Bosna i Hercegovina - europska zemlja bez Ustava, znanstveni, etički i politički izazov

Zbornik radova, Sarajevo, 2013.