Nasilje nad ženama: teološko pastoralni izazov

Zbornik radova, Split, 2006.

Izgradnja kulture mira, jedna od bitnih sastavnica djelokruga Franjevačkog instituta za kulturu mira, zahvaća brojna područja međuljudskih odnosa i uključuje  mnoge aktivnosti. U najvećoj mjeri Institut je u području izgradnje mira svoje djelovanje ponajprije usmjeravao na posljedice rata na našim prostorima. Pritom je naglasak prije svega stavljao na pitanja oprosta i pomirenja, odgovarajući tako na svoju franjevačku mirotvornu karizmu i nauk Crkve, a posebno na izravne pozive pape Ivana Pavla II. na oprost, traženje oprosta i pomirenje, koje je Sveti Otac upućivao i Crkvi, i cijelom hrvatskom narodu, i drugim narodima na našim prostorima. Tako je Institut izradio niz studija i istraživanja, dijelom u suradnji s Hrvatskim caritasom u okviru projekta CroPax.

Ovim zbornikom radova želimo dati prinos upozoravanju i povećavanju stupnja osjetljivosti na jedan segment nasilja, tj. nasilje nad ženama, sa željom da potaknemo i crkvene i društvene ustanove i javnost na dodatni angažman u izgradnji kulture odnosa među spolovima. Među različite uzroke nasilja nad ženama u naše vrijeme zacijelo možemo ubrojiti i posljedice rata, koje trpe pojedinci, obitelji i društvo. Stoga i ovaj projekt svrstavamo u CroPax, naš širi projekt izgradnje kulture mira.

Ovaj zbornik radova sastavni je dio našega pastoralnog projekta o obiteljskim odnosima. Uza nj je tijesno vezano istraživanje koje je Institut na tu temu, krajem godine 2005., proveo na općoj populaciji kao i među svećenicima i časnima sestrama koje rade u različitim crkvenim ustanovama. Rezultati tog istraživanja bit će uskoro objavljeni, kao i zaseban zbornik radova koji je nastao na temelju tog istraživanja.

Zahvaljujem s. Rebeki Anić, koja je ovaj projekt pripremila ponajprije razgovorima sa ženama žrtvama nasilja u brojnim, uglavnom crkvenim ustanovama za žene žrtve nasilja u obitelji, kao i voditeljima tih ustanova i njihovim štićenicama, koje su bile spremne podijeliti svoja iskustva sa sugovornikom. Zahvaljujem svim autorima tekstova, kao i fra Šimunu Bilokapiću, koji je napisao uvodnik za Zbornik te postavio okvir tematici i dao svojevrsni prikaz Zbornika, što će, nadamo se, zainteresiranima pomoći u sagledavanju problematike i lakšem razumijevanju sadržaja pojedinih članaka. Zahvalnost također dugujemo i svima onima koji su nam financijski pomogli kako bismo ostvarili ovaj projekt.

Fra Bože Vuleta, ravnatelj Franjevačkog instituta za kulturu mira