Na putu mira

Priručnik, Split 1999.

Često se tužimo na nedostatak dobrih udžbenika, priručnika, literature. Tražimo aktualno, suvremeno, praktično. Knjiga "Na putu mira", fra Bože Vulete i s. Rebeke Anić, u izdanju Franjevačkoga instituta za kulturu mira i Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Ministarstvo prosvjete i športa RH knjigu je preporučilo uvrstivšije u popis korisne literature.

Knjiga je, tako reći, već testirana. Naime, prvo izdanje priređeno je kao materijal za kviz Na putu mira prigodom Susreta hrvatske katoličke mladeži u lipnju 1996. godine u Splitu. Na završnom dijelu natjecanja u kvizu je sudjelovalo tisuću i trista mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva. Knjiga je naišla na izvanredan prijem kod mladih i na izuzetno pozitivne kritike nastavnika, vjeroučitelja i humanitarnih djelatnika. Evo što o njoj piše jedna od vjeroučiteljica, Mirjana Vučica: "Dok smo se pripremali (za kviz, prema knjizi Na putu mira) više puta smo se zaustavljali kako bismo, da tako kažemo, razmatrali tekstove i osobno upijali njihovo značenje i poruku. Neke su nam teme bile pravo otkriće i duhovno obogaćenje. Kroz međusobnu diskusiju o pojedinim pitanjima kao da smo obavljali neku vrst duhovne vježbe, preispitivanja sebe samih i usvajanje istinskih vrednota. No, svakako smo obogaćeni i mnoštvom novih saznanja. Stil pisanja je vrlo jednostavan i shvatljiv, što je vrlo važno, osobito kada se iznose neki "teži" vjerski sadržaji ili oni iz područja psihologije."

Ovo, drugo izdanje promijenjeno je, znatno dopunjeno i ilustrirano. Knjiga je podijeljena u 10 poglavlja. Prvo poglavlje obrađuje stvarnost međuljudskih sukoba i pokušaj osvjet1jenja njihovih uzroka, te način čovjekova i Božjeg odgovora na iskustvo zla u svijetu. Drugo poglavlje predstavlja viziju vladavine mira na zemlji s programskim načelima Kristova Govora na Gora. U trećem poglavlju obrađena je potreba praštanje kao osnovni preduvjet mira kako u svakodnevnim međuljudskim odnosima tako i između pojedinih naroda. Četvrto poglavlje osvjet1java nauk pojedinih religija s obzirom na nenasilje i mir. Idejna podloga petom poglavlju, u kojem je govor o odnosu religija i ljudskih prava, jest uvjerenje da nema pravoga mira bez pravde, ali isto tako da pravda ne isključuje vrednote poput praštanja i ljubavi. Šesto poglavlje obuhvaća područje ekumenizma, tj. dijaloga oko jedinstva kršćanskih crkava. U sedmom poglavlju prezentirane su paradoksalnosti i vrednote nenasilnoga rješavanja sukoba, a u osmom je govor o pozitivnoj strani međuljudskih sukoba. Uzimajući u obzir da je čovjek, između ostalog, definiran kao homo ludens, u devetom je poglavlju obrađena igra kao jedno od sredstava i načina stvaranja mira među ljudima. Nužnost da suvremeni čovjek, ukoliko želi živjeti u istinskome miru, mora živjeti u miru s ostalim Božjim stvorenjima, izražena je u desetom poglavlju.

U dodacima se nalaze predlošci za službu riječi (I.), pokorničko bogoslužje (II.), euharistijsko slavlje (III.), put križa (IV.), međureligijsku molitvu za mir (V.). Dodatni izbor tekstova za različita slavlja mira nalazi se u dodatku VI. Na kraju je Mali rječnik pojmova koji se odnose na pitanja sukoba i mira.

Svako je poglavlje podijeljeno u nekoliko dijelova. Na samom početku nalazi se kratki literarni tekst _sa svrhom pobuđivanja osobne refleksije nad pojedinim temom dotičnog poglavlja i motivacije za daljnji rad. Zatim se u nizu podnaslova obrađuju različiti aspekti pojedinih tema. Na kraju svake tematske cjeline nalaze se pitanja koja služe kao pomoć pri obradi tekstova. Nakon tih pitanja donesen je kratki izbor literarnih tekstova za razmišljanje i nadahnuće. Potom je navedeno po nekoliko poticaja za stvaralački rad, čime naravno nije ograničena sloboda vlastitog izbora tema i načina realizacije. Na samom kraju svakog poglavlja uvršteni su neki poznati pojedinci ili institucije koji su se zauzimali ili se još zauzimaju za mir u svijetu. Tekstovi koji se nalaze u uskom stupcu različite su naravi. Negdje su to dodatni literarni tekstovi, negdje tekstovi kojima se ističe bitni sadržaj pojedinih odlomaka, a negdje važne dodatne informacije, navodi, uzrečice, i slično.

Evo što o knjizi kažu neki od recenzenata i predstavljača