Muško i žensko stvori ih. Žene i muškarci u življenju i u službi Božjeg poslanja

Zbornik radova, Split, 2008.

Vjerojatno ne postoji područje ljudskog života na kojemu skladno funkcioniranje međuljudskih odnosa ne bi bilo izvor radosti i višestrukog zadovoljstva. Jednako tako njihovo nefunkcioniranje uzrokom teških nepravdi i rana. No koliko god je sklad u međuljudskim odnosima uvjet za mnoga druga «funkcioniranja» kako društvena, tako i osobna, ti su odnosi još više odraz i osobnih i društvenih zrelosti i shvaćanja. Upravo se zbog toga, Franjevački institut za kulturu mira, početkom 2005. godine odlučio posvetiti temi muško-ženskih odnosa u Crkvi i u društvu i to polazeći od slike koju se dobilo «na terenu» provođenjem anketnog istraživanja na općem uzorku od 1200 ispitanika. Ta slika nipošto nije sveobuhvatna niti cjelovita, ali može poslužiti kao polazišna točka znanstvenih analiza spomenute teme. Obradom rezultata ankete dobili su se podatci na osnovu kojih je nastao zbornik radova Muško i žensko stvori ih – žene i muškarci u življenju i u službi Božjega poslanja. Autori radova su, svi redom stručnjaci iz područja sociologije, te pastoralne i moralne teologije, rezultate ankete nastojali iščitati i iz njih izvući određene zaključke koji mogu pomoći u razumijevanju i poboljšanju, u ovom slučaju, muško ženskih odnosa...  Cjelovit prikaz zbornika - s.M. Dijana Mihalj