Dijalogom do mira

Zbornik radova u čast dr. Željku Mardešiću, Split 2005.

fra Ante Vučković, UČEĆI DIJALOG

Dijalog. Prekinuti, razlomljeni govor. Govor koji pušta drugoga da od-govori. Nedovršeni i nedovršivi govor. Govor koji od početka zna da nije cjelovit. Nedostatni, necjeloviti govor. Svjesno djelomični govor. Dijalog je riječ koja nema nakanu izreći sve, nego zastaje, zašuti da drugi izrekne, da se iskaže. Dijalog je riječ koja svjesno uvijek iznova želi biti prekinuta, razlomljena, nedorečena. I u isto vrijeme dijalog je riječ koja traži da je drugi nastavi, dovrši, doreče. Dijalog je govor u kojem unaprijed ostavljam slobodno mjesto drugoj i drukčijoj riječi. Naliči radu u vlastitom vrtu u kojem ostavljam mnogo prostora za drugog, druge. Dijalog je riječ s otvorenim mjestima za druge. Dijalog je govor otvorenih ušiju. Naliči zastoju, stanki na putu, predahu kad začujem drugu riječ. Dijalog je govor koji ne završava i nema zadnje riječi. Molitva završava s amen. Dijalog ne poznaje amen. Ili bolje rečeno, svaki amen u dijalogu otvara novi govor. To je zato što u molitvi stojim pred beskonačnim Bogom, a u dijalogu s ravnopravnim, konačnim čovjekom. 

Naš je svijet, satkan od mnoštva riječi i neugasivih nagnuća da se govorom i riječju pridobije tuđa pozornost, isprepleten mnoštvom glasova koji sve više gube sposobnost slušanja, tog nezaobilaznog preduvjeta dijalogu. Do mučnine smo bombardirani frazama o potrebi dijaloga, a do gladi izmučeni njegovim nedostatkom. Očekujemo od drugih spremnost na dijalog, a sve teže zastajemo i slušamo. 

I zato je rijetkost susresti nekoga tko se ne poziva samo na dijalog, nego sluša, pušta druge u svoju riječ, odmjerava, procjenjuje, cijeni. Nekoga tko u sebi nosi trag nedostatnosti svoje riječi, nekoga sa živom sviješću kako je moguće biti u krivu i kako mu je stoga potreban drugi. VIŠE>>>>>>>

I. AUTOR I DIJALOG
 str.
Stipe Tadić:
Monolog ideologije i/ili svjetovnih religija 19
SinišaZrinščak:
Sociologija i dijalog 36
Stjepan Kušar:
Dijalog vode osobe, a ne sustavi ni doktrine 48
Srđan Vrcan:
O dijalogu u optici sociologije religije 60
Esad Ćimić:
Religija, vrijednosna usmjerenost, mladi 74
Tomislav Zdenko Tenšek:
Odgovornost intelektualaca za društveni konsenzus u Hrvatskoj 94
Ivan Koprek:
Ljudsko dostojanstvo - mjesto dijaloga vjere i razuma 109
Danijel Labaš:
Čovjek, međuljudska komunikacija i društveni dijalog
Nadilazi li dijalog zapreke ideologije?
122
Branko Jozić:
Dijalog kao modus vivendi 139
     
II. DIJALOG IZ VJERE
 
Miroslav Volf:
Sjećanje, spasenje i propast 155
Anđelko Domazet:
Molitva i dijalog 170
Vladeta Jerotić:
"Na slobodu ste pozvani braćo" 183
Ivica Raguž:
Kant i Hegel o molitvi i kultu 188
Frano Prcela: 
Dijalog je zauzimanje i za drugoga
Spor oko "starovjeraca" u Rusiji i posredovanje Jurja Križanića
221
Milan Knep:
Adame, gdje si? 237
Adolf Polegubić:
Vjernici u Hrvatskoj pred izazovom dijaloga i opraštanja 254
Ljiljana Wilhelmina Berić:
Dijalog čuvar obitelji 266
Zorica Maros:
Zlatno pravilo u kršćanstvu i islamu 272
Mato Zovkić:
Riječ Božja u Islamu 283
Marko P. Đurić:
Islam, naš svakodnevni izazov 304
Nikola Milošević:
Duhovne institucionalne pretpostavke dijaloga 320
Đuro Šušnjić:
Susret razlika - dijalog između vernika i vera 329
Dragoljub B. Đorđević:
Manjinska vera, manjinska verska zajednica i vera manjina: pokušaj razjašnjenja 340
III. ZAPOČETI DIJALOG
 
Tomislav Ivančić:
Dijalog temeljna dimenzija Crkve 351
Drago Šimundža:
Drugi vatikanski i naša pokoncilska generacija 366
Tonči Matulić:
Dijalog između slobode i istine 382
Željko Tanjić:
Shvaćanje vjerske slobode u Deklaraciji Dignitas humanae Drugog vatikanskog sabora 396
Špiro Marasović:
Preduvjeti mira u socijalnim dokumentima Crkve 410
Ante Mateljan:
Pokušaj teološkog dijaloga 425
Petar Kuzmić:
Missio Dei viatorum 443
Nikola Bižaca:
Dijalektičko jedinstvo dijaloga i navještaja u međureligijskim odnosima 461
Josip Ćurić:
O demokratizmu i katolicizmu 474
IV. NEDOVRŠENI DIJALOG
 
Tomo Vukšić:
Učiti živjeti zajedno
Tri konstitutivna naroda u BiH istodobno većina i manjina
487
Slavica Jakelić:
Kolektivistički religijski identiteti i problem religijskog dijaloga: Katolicizam u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj 521
Ivan Markešić:
Monoteističke religije i nasilje.
Kako do dijaloga?
536
Tomislav Pervan:
U potrazi za dušom Europe 556
V. DIJALOŠKI OGLEDI I POGLEDI
 
Nikola Dugandžija:
Granice dijaloga 573
Ljiljana Matković-Vlašić:
Ima li lijeka terorizmu? Je li moguć dijalog? 582
Josip Sanko Rabar:
Dijalog i umjetnost 587
Jasminka Domaš:
Dijalogom do (ne)mira 595
Bernardin Škunca:
Mirotvorac u Bolonji
Franjo Asiški u gradu prvoga sveučilišta u Europi
599

BIBLIOGRAFIJA ŽELJKA MARDEŠIĆA 

  619