Predstavljanje zbornika Pravda, mir, stvorenje na EU-areopagu