Novo nebo i nova zemlja

Split, 2004

Projekt Novo nebo i nova zemlja ima za cilj pružiti prave obavijesti o klimatskim promjenama, globalnom zatopljenju te njihovu učinku na stvoreno kao i pružanje relevantnih informacija i činjenica vezanih za problematiku slatkih voda, a sve u svrhu buđenja i izgradnje ekološke svijesti kod pojedinca i zajednice, te razvijanje svijesti vlastite odgovornosti prema stvorenome.

Kao inicijatori projekta, nadahnuti i vođeni religioznim i etičkim uvjerenjima, pokušat ćemo dati svoj doprinos sveprisutnijem traženju odgovora na pitanja kao što su: Što je globalno zatopljenje i klimatske promjene? Koji su uzroci globalnog zatopljenja i klimatskih promjena? Koji su problemi vezani za slatke vode kao i za sveprisutniju krizu vode u svijetu? Koje to posljedice ima s obzirom na socijalnu i ekološku pravednost? Koji su učinci? Zbog čega bi se svatko od nas trebao brinuti i zalagati? Što konkretno možemo učiniti već sada?

Izgradnjom stava strahopoštovanja prema stvorenome i poticanjem na konkretni angažman, krajnji je cilj projekta pružiti pomoć u ophođenju sa stvorenim kao i nadopuna postojećeg programa o ovoj problematici u sustavu odgoja i obrazovanja.

Podizanje javne svijesti 

Kako bi se ukazalo da su klimatske promjene i globalno zatopljenje naša stvarnost a ne fikcija, kao i to da je čovjekovim nedoličnim ponašanjem kriza slatke vode danas globalni a ne lokalni problem, a sve u cilju da se zanimanje javnosti za tu problematiku probudi, u prvoj fazi projekta namjeravamo prevesti dvije knjižice: GlobalWormingandClimateChangesiWaterforLife koje je priredila i tiskala Radna skupina za globalno zatopljenje promicatelja pravde, mira i skrbi za sve stvoreno, sa sjedištem u Rimu, te tiskati knjižicu znakovita naslova ŽEĐ NA IZVORU - MOJA ODGOVORNOST ZA VODU 

Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio knjige govori o globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama, a drugi o stanju tj. sve očitijoj krizi i nestašici slatke vode u svijetu.

Prvi dio knjige, koja govori o globalnome zatopljenju i klimatskim promjenama, priredila je i tiskala spomenuta radna skupina u Rimu, u ožujku 2002. godine. Knjižica (Global Worming and Climate Changes) je nastala na temelju izvještaja kojega je donijelo 2000 znanstvenika. Naime, u prosincu 2000. godine 2000 znanstvenika je tiskalo godišnji izvještaj u kojemu su iznijeli ne baš dobra previđanja o budućnosti planeta zemlje ako se staklenični plinovi u atmosferi drastično ne smanje. Povezanost stakleničnih plinova, od kojih većina nastaju izgaranjem fosilnog goriva, i klimatskih promjena je, čini se, znanstvena činjenica.

Drugo poglavlje knjige vezano je za problematiku slatke vode. U svijetu danas pitka voda postaje sve veći problem. Zbog toga je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2003. godinu proglasila godinom slatke vode s ciljem da svrati pozornost na 'dar vode', kao i na naše nedovoljno poštivanje toga dara što je glavni uzrok sveprisutnije nestašice i krize vezane za vodu. Ova je knjižica (WaterforLife ) od spomenute Radne skupine za globalno zatopljenje stvoreno, tiskana u lipnju 2003. godine.

Kao vlastiti doprinos i dodatak u ovoj ćemo knjizi donijet iscrpne informacije o stanju slatke vode u Hrvatskoj i djelomično u BiH. U tom smislu, već smo nekoliko mjeseci u kontaktima i razgovorima sa najodgovornijim ljudima i sa raznim aktivistima na polju ekologije. Naime, svi su oni pozdravili su ovaj naš projekt naglašavajući kako je izgradnja kritičke tj. ekološke svijesti potrebna na svim razinama, a ona se ne postiže preko noći nego sustavnim i upornim radom koji započima već u obitelji, nastavlja se u osnovnoj i srednjoj školi i permanentno traje tijekom čitavoga života.

Izgradnja kritičke svijesti – seminari i predavanja

U drugoj fazi projekta središnje mjesto zauzimaju seminari i predavanja koji će metodom: uočiti - prosuditi - djelovati obrađivati krucijalne probleme vezane za globalno zatopljenje, klimatske promjene i vodu te na taj način informativno-formativnom metodom ponuditi odgovore i konkretne načine djelovanja, a sve u cilju razvijanja svijesti odgovornosti prema stvorenome.

Ciljevi

- Buđenje i jačanje svijesti o globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama kao i  posljedicama koje te promjene imaju na svakodnevni život stvorenoga.

- Poticaj na konkretno i intenzivnije osobno djelovanje kao i djelovanje u zajednici i društvu.

Izgradnja stava strahopoštovanja prema daru vode. Naime, iako je voda neophodna za život svih stvorenja 2 milijarde ljudi danas nema pristup toj dragocjenoj tekućini. To je podatak koji nas ne smije ostaviti indiferentnima. Stoga ovi seminari imaju za cilj buđenje i jačanje svijesti o daru vode kao i posljedicama koje njezin nedostatak ima u svakodnevnom životu. Premda bez vode nema ni života, mnogi od nas čini se tek moraju naučiti kako postupati s tim najdragocjenijim elementom na zemlji.

Predavanja o globalnome zatopljenju, klimatskim promjenama i vodi namjeravamo održavati tijekom ali i nakon provedbe projekta.

U cilju razvijanja svijesti odgovornosti prema stvorenome a na temelju religioznih i etičkih uvjerenja kao i nadahnuća istih, namjeravamo, iz religiozno etičke perspektive,  upriličiti predavanja na temu: opasnosti prevelike sječe šuma, nestanak i opasnosti močvara i prevlažnih površina, potresi, poplave, nagle klimatske promjene i ekstremne vrućine, orkanska nevremena, požari, suše, čovjekovo porodno pravo na vodu, kriza i nestašica vode… Ciljne skupine ovih predavanja su: nastavni djelatnici, odgojitelji, djeca, mladi, studenti, župne zajednice djece i mladih, volonteri u udrugama, djelatnici u humanitarnim organizacijama… Predavanja će pratiti određene i konkretne akcije kao što su odlazak u prirodu, u planine, na izvore i ušća rijeka, na slapove, močvarna područja…

TEOLOŠKI OSVRTI - Ivan Milanović Litre: 

Žedni pokraj vode (I)        Žedni pokraj vode (II) 

Izrada priručnika ZRAK NAŠ SVAGDANJI - KLIMATSKE PROMJENE I GLOBALNO ZATOPLJENJE 

Na temelju informacija koje pruža knjiga Žeđ na izvoru – moja odgovornost za zemlju kao i saznanja do kojih se došlo tijekom održavanja seminara i raznih predavanja, uključujući i druga područja ekološke problematike, osobito moralno-etički aspekt s interdisciplinarnim pristupom, Institut planira izradu priručnika Zrak naš svagdanji – klimatske promjene i globalno zatopljenje, kojega će se moći koristiti u radu nakon provedbe projekta. Jednako tako priručnik će moći koristiti i oni koji se u budućnosti budu bavili ekološkom problematikom i izgradnjom ekološke svijesti s obzirom na globalno zatopljenje, klimatske promjene i vodu.

Korisnici obuhvaćeni projektom

S obzirom da je cilj projekta buđenje kritičke svijesti i promjena mentaliteta s obzirom na ekološko pitanje korisnik ovog projekta je čitavo društvo, posebice mlađe generacije tj. djeca i mladi u školama i odgojnim ustanovama, studenti, kao i nastavni djelatnici, učitelji i odgojitelji, ekološke organizacije i volonteri kojima će projekt nastojati, na temelju religioznih i etičkih postavka, dati prave informacije da u potpunosti mogu razviti sposobnost razlučivanja bitnog od nebitnoga. te u tom pravcu djelovati. Nadalje, osobiti korisnici ovog projekta su buduće generacije od kojih smo samo 'posudili' ovo zemlju i kojima smo dužni istu sačuvati i predati čistu i neokaljanu.