Moja odgovornost za vodu

2005.

OTVORENO PISMO SABORU I VLADI RH O STRATEGIJI GOSPODARENJA VODAMA Radna tijela, tj. povjerenstva Vijeća franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine (VFZ-a) koji predstavljaju svih devetnaest ženskih i muških franjevačkih zajednica – provincija, kao i Franjevački svjetovni red, uključujući i Franjevačku mladež i Franjevački institut za kulturu mira, okupljeni na radnom sastanku u Zagrebu, 26.- 27. veljače 2005. godine, posvetili su posebnu pozornost problematici pitkih voda, a navlastito dodjeli koncesija na vodama i javnom vodnom dobru.

Povod ovom otvorenom pismu su medijski izvještaji o nekim već dodijeljenim koncesijama za gospodarenje vodama iz kojih se razaznaju naznake onih istih pogrešaka koje su do sada učinjene u procesu privatizacije u kojem je tek pet posto poduzeća privatizirano legalno. Slično projektu Družba Adria, izgleda da se dodjele koncesija na vodama i javnom vodnom dobru i zbrinjavanje otpadnih voda odvijaju skrovito što čini upitnim njihovo opće društveno i javno dobro. U svemu tome, i iznad svega, više je nego očit nedostatak jasne gospodarsko-političke vizije o održivom razvoju i o pravičnom gospodarenju ovim strateški važnim blagom, ne samo za Hrvatsku nego i za budućnost čovječanstva. Ta nas zapažanja i zabrinutost koja iz njih proizlazi nukaju da uputimo apel političkim dužnosnicima, a posredno i hrvatskim gospodarstvenicima te cijeloj hrvatskoj javnosti. VIŠE... 

PRILOG OTVORENOM PISMU  O problematici voda važno je znati:

1. Pitke je vode sve manje, a potrebe za njom sve veće. Taj nas 'znak vremena' poziva na konkretnu zauzetost za vodu i globalnu ekološku pravednost. Ne čudi stoga što su Ujedinjeni narodi kroz 2003. godinu u središte razmišljanja stavili temu o vodi, a razdoblje od 2005. do 2015. godine proglasili desetljećem pitke vode, s ciljem postizanja zadanih ciljeva Milenijske deklaracije, među kojima se nalazi i onaj da se do 2015. godine na pola smanji broj onih koji nemaju pristup čistoj i pitkoj vodi te sanitarijama.
2. U Izvješću Ujedinjenih naroda o vodi predviđa se da će "oko sredine ovoga stoljeća, u najgorem slučaju, doći do nestašice vode u 60 zemalja sa 7 milijardi ljudi, ili barem u 48 zemalja s 2 milijarde ljudi." A dobro nam je poznato kako vodu ništa ne može zamijeniti, čak ni onda kada porast njezine cijene zaprijeti mogućnosti njezine nabave. VIŠE... 

DEKLARACIJA O GOSPODARENJU VODAMA 

1) Voda je uvjet života na zemlji. Kao opće dobro iznimne važnosti voda mora biti temeljnim pravom svakog čovjeka. Voda je osnovni čimbenik održivog razvitka jer je ona strateški gospodarski resurs, omogućava funkcioniranje mnogih ekosustava i održavanje biološke raznolikosti, a njezina raspodjela važan je pokazatelj socijalne pravde u svakom društvu. Stoga voda nije i ne smije postati samo strateška sirovina ili komercijalni proizvod. Ona je jedan od temeljnih pokazatelja stvarnoga državnoga suvereniteta. Vode za piće je sve manje, a potrebe su za njom sve veće. Taj nas 'znak vremena' poziva na konkretnu zauzetost za vodu na način da se vodu proglasi dobrom od primarnog nacionalnog interesa čime bi se ujedno osigurala i globalna pravednost.

2)Voda zbog svoje socijalne dimenzije uvijek mora zadržati status općeg dobra. Loše gospodarenje vodnim blagom ponajprije i u najvećoj mjeri pogađa najsiromašnije slojeve društva. Cijena vode ne smije biti u službi stvaranja profita. Opskrba vodom za osnovne potrebe ne smije nikada biti uvjetovana platežnom moći pojedinaca. VIŠE... 

APEL ZA ZAŠTITU I ISPRAVNO GOSPODARENJE VODAMA U HRVATSKOJ Vođeni svojom građanskom i kršćanskom odgovornošću za opće dobro te potaknuti svojom franjevačkom osjetljivošću za prirodu i okoliš, upućujemo najvišim odgovornim tijelima hrvatske državne vlasti i hrvatskoj javnosti Apel za zaštitu i ispravno gospodarenje vodama u Hrvatskoj. 

Hrvatski Franjevci i Zelena akcija pišu Kosorici: Izmjene zakona vode privatizaciji. VIŠE...