Voda i more

Moja odgovornost za vodu

2005.

Voda je uvjet života na zemlji. Kao opće dobro iznimne važnosti voda mora biti temeljnim pravom svakog čovjeka. Voda je osnovni čimbenik održivog razvitka jer je ona strateški gospodarski resurs, omogućava funkcioniranje mnogih ekosustava i održavanje biološke raznolikosti, a njezina raspodjela važan je pokazatelj socijalne pravde u svakom društvu. Stoga voda nije i ne smije postati samo strateška sirovina ili komercijalni proizvod. Ona je jedan od temeljnih pokazatelja stvarnoga državnoga suvereniteta. Vode za piće je sve manje, a potrebe su za njom sve veće. Taj nas 'znak vremena' poziva na konkretnu zauzetost za vodu na način da se vodu proglasi dobrom od primarnog nacionalnog interesa čime bi se ujedno osigurala i globalna pravednost.

Pročitaj više...

Novo nebo i nova zemlja

Split, 2004

Projekt Novo nebo i nova zemlja ima za cilj pružiti prave obavijesti o klimatskim promjenama, globalnom zatopljenju te njihovu učinku na stvoreno kao i pružanje relevantnih informacija i činjenica vezanih za problematiku slatkih voda, a sve u svrhu buđenja i izgradnje ekološke svijesti kod pojedinca i zajednice, te razvijanje svijesti vlastite odgovornosti prema stvorenome.

Pročitaj više...