ZAMKE I OPASNOSTI u čudesnom svijetu medija

Suvremeni mediji, ali i općenito tehnološki napredak, imaju snažan utjecaj na život   suvremenog čovjeka i društva, a nova tehnologija plijeni osobitu pozornost djece i mladih. Oni uvelike utječu, a   u mnogome i uvjetuju, čovjekov svakodnevni život: od rada do zabave. Mediji utječu na radne navike, kreativnost,   socijalizaciju i komunikaciju. Bez medija čovjek današnjice ne bi mogao uspješno komunicirati, raditi,   zarađivati, planirati, zabavljati se i osmišljavati slobodno vrijeme. Danas se u nekom smislu, mediji   prezentiraju i nameću kao neka vrsta   laičke religije. Više u brošuri ZAMKE     I OPASNOSTI u čudesnom svijetu medija