Seminar o fenomenu nasilja

Rama, 4.-8.srpnja 2011.

Rama, 9. srpanj 2011.

Završio seminar o fenomenu nasilja

Rama, (IKA) – Seminar o fenomenu nasilja, koji je upriličen od 4. do 8. srpnja u Kući mira u Rami a u organizaciji Franjevačkoga instituta za kulturu mira Split, završio je u petak 8. srpnja. Tema zadnjega dana programa bila je obiteljsko nasilje o čemu su govorili dr. s. Rebeka Anić i dr. fra Šimun Bilokapić. Različita uvjerenja, usvojene postavke, tvrdnje ili učenja o obiteljskom nasilju koja se ne temelje na provjerenim činjenicama, ali pružaju prikladna, pojednostavljena objašnjenja, u literaturi se nazivaju mitovi o obiteljskom nasilju. U svom je predavanju dr. Anić predstavila ishode istraživanja najčešćih mitova o obiteljskom nasilju. Posebnu pozornost posvetila je pitanju ljubavi u nasilnom bračnom odnosu i posljedicama koje za žrtvu može imati teološko opravdanje povezanosti ljubavi i nasilja.

Za mnoge je ideja obitelji usko povezana s iskustvom ljubavi i vrjednotama poštovanja, istinoljubivosti, nenasilja, solidarnosti, besplatnosti. Ona je sveta stvarnost, kućna crkva, učiteljica života, tvrđava moralnosti. Ona je zajednica ljudi koji se, više nego u bilo kojoj drugoj ustanovi, međusobno vole i skrbe jedni za druge. Međutim, naglasio je dr. Bilokapić, istraživanja i analize suvremenih obitelji upućuju na činjenicu da je odnos ljubavi i obitelji vrlo kompleksan odnos te da u njemu postoji stanoviti obiteljski paradoks: veliki rizik od nasilja postoji upravo ondje gdje su ljudi snažno usmjereni jedni na druge i gdje se međusobno vole. Upravo ta blizina i uzajamna očekivanja mogu na zastrašujući način rezultirati ranjavanjem obitelji, ponižavanjem, oštećivanjem i uništenjem njezinih članova. Obitelj može biti i je okvir najrazličitijih oblika nasilja što pokazuje i svakidašnje iskustvo. Predavač je svojim izlaganjem htio osvijetliti taj okvir tame, tu mračnu stranu obiteljskog života obilježenog nasiljem. On radije upotrebljava izričaj „kućno nasilje“ negoli „obiteljsko nasilje“ kako bi obuhvatio sve oblike obiteljskoga života koji se svojim vrjednotama i načinom svoga strukturiranja udaljuju od tradicionalne obitelji utemeljene na heteroseksualnom braku. Razlog tomu je, veli, što mnoge statistike i javno mnijenje nekada ne vode dovoljno računa o promijenjenoj situaciji obiteljske ustanove, pripisujući tako klasičnoj obitelji količinu nasilja koja se nje izravno ne tiče. Nakon što je u bitnim crtama odredio fenomen kućnoga nasilja, predavač je pristupio njegovoj klasifikaciji temeljenoj na odnosu počinitelj – žrtva i kratkoj analizi njegovih pojedinačnih pojavnih oblika. Klasifikaciju sugerira sama struktura obiteljske ustanove koja počiva na četiri relacijske osovine: odnos među supružnicima, odnos roditelja prema djeci, odnos odrasle djece prema roditeljima i starijim osobama u obitelji, odnos među braćom i sestrama. Svaki od spomenutih odnosa može biti u većoj ili manjoj mjeri prožet fizičkim, verbalnim, psihičkim, emocionalnim, intelektualnim, seksualnim, duhovnim i ekonomskim nasiljem. Budući da kućno nasilje snažno propituje, a nekada i optužuje Crkvu zbog njezina navještaja i djelovanja, u završnom je dijelu izlaganja dr. Bilokapić skicirao nekoliko mogućih usmjerenja za rješenje ili barem smanjenje toga obiteljskog zla. Prijedlozi se odnose na crkveni govor o braku i obitelji, iznalaženja prikladnoga etičkog modela za obiteljski život, uloge sakramenata u prevenciji kućnoga nasilja, uloge crkvenih institucija, djelatnika i organiziranih grupa u zaštiti od nasilja i pomoći žrtvama/počiniteljima. Crkva nije samo mjesto liječenja, podrške i osnaženja nego je vođa i graditelj zajednice. Zato mora čuti, razumjeti i djelovati, zaključio je dr. Bilokapić. Predavanja su pratile tematske radionice, a na kraju dnevnoga programa slijedila je tematska večer koja je svojevrsna evaluacija seminara. Sudionici seminara su u slobodnom vremenu razgledali lijepu Ramu, njezine prirodne ljepote i Ramsko jezero te muzej franjevačkog samostana Rama-Šćit. Riječ zahvale domaćinima te svim sudionicima uputio je ravnatelj Instituta fra Mijo Džolan naglasivši da je seminar o fenomenu nasilja početak niza obrazovnih i znanstvenih skupova u sklopu Franjevačke ljetne škole kulture mira. (kta/ika)

Silvana Burilović