Rubne skupine

ZAMKE I OPASNOSTI u čudesnom svijetu medija

Suvremeni mediji, ali i općenito tehnološki napredak, imaju snažan utjecaj na život suvremenog čovjeka i društva, a nova tehnologija plijeni osobitu pozornost djece i mladih. Oni uvelike utječu, a u mnogome i uvjetuju, čovjekov svakodnevni život: od rada do zabave. Mediji utječu na radne navike, kreativnost, socijalizaciju i komunikaciju. Bez medija čovjek današnjice ne bi mogao uspješno komunicirati, raditi, zarađivati, planirati, zabavljati se i osmišljavati slobodno vrijeme. Danas se u nekom smislu, mediji prezentiraju i nameću kao neka vrsta laičke religije.

Pročitaj više...

KOCKANJE - prepoznavanje i liječenje

Krajem 2007. godine započinju u Hrvatskoj sustavnija liječenja kockara i njihovih obitelji, iako su i ranije postojali kockari koji su bili bolnički ili ambulantno liječeni, no ne u značajnom broju. Predvodnica “novih ovisnosti” patološko (bolesno) kockanje najprisutnija je u posljednjih nekoliko godina u Hrvatskoj preko medija i na stručnim skupovima.

Pročitaj više...

Seminar: Ovisnost o igrama na sreću: između bolesti i osobne - društvene odgovornosti

Majčino selo - Međugorje, 12.-14.10.2012.

Polazimo od spoznaje i iskustva da igra može pervertirati u patološko, neurotično-prisilno ponašanje, s razornim dalekosežnim negativnim posljedicama...

Pročitaj više...

Seminar o fenomenu nasilja

Rama, 4.-8.srpnja 2011.

Za mnoge je ideja obitelji usko povezana s iskustvom ljubavi i vrjednotama poštovanja, istinoljubivosti, nenasilja, solidarnosti, besplatnosti. Ona je sveta stvarnost, kućna crkva, učiteljica života, tvrđava moralnosti. Ona je zajednica ljudi koji se, više nego u bilo kojoj drugoj ustanovi, međusobno vole i skrbe jedni za druge.

Pročitaj više...

Kultura Solidarnosti

Znanstveni simpozij, Zagreb, 5 - 7. lipnja 1997.

Prvotna nam je namjera kritički se osvrnuti na ostvarivanje zavjetima preuzete franjevačke opcije za solidarnost sa siromašnima, beskućnicima, bolesnima, nemoćnima, s onima na rubovima društvenoga života, koji žive s osjećajem kako su ˝suvišni˝ u društvu. Htjeli smo također posvijestiti kako se franjevački shvaćena solidarnost proširuje i na ostala Božja stvorenja. Želimo, napokon, da ovaj studijski rad slijede konkretni projekti solidarnosti.

Pročitaj više...