Predstavljanje zbornika radova Pravda, mir, stvorenje na EU-areopagu

Samostan sv. Frane, Split, 13. travnja 2015.