Položaj žene

Više od zadanoga, Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću

Doktorska disertacija s. Rebeke Anić, Split 2003

Ovakvo znanstveno istraživanje crkvene a i društvene problematike žena u rasponu od jednoga stoljeća koje želi objasniti današnji mentalitet i potaknuti promjene u položaju i ravnopravnosti žena po sebi je dosada jedinstveno na našem teološkom području. S jedne strane otkriva duboko ukorijenjeni mentalitet shvaćanja odnosa među spolovima na principu podčinjenosti žena, teorije njihova sociološkoga i teološkoga tumačenja i obrazlaganja. S druge strane pokazuje kako promjene u društvu, napredak znanosti, razvoj teologije i cjelokupnoga načina života nužno utječu na promjene shvaćanja odnosa između muškaraca i žena.

Pročitaj više...