Znanstveni simpozij Odgovornost za život

Baška Voda 1. - 3. listopada 1999.

Franjevački institut za kulturu mira, Sveučilište u Splitu, Teologija u Splitu, Franjevačka teologija u Makarskoj, Franjevačka teologija u Sarajevu i Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša" pripremaju održavanje znanstvenog skupa Odgovornost za život u prigodi blagdana sv. Franje Asiškoga, zaštitnika prirode, koji će se održati u Baškoj Vodi. 

Skup će biti posvećen znanstvenom i filozofsko-teološkom promišljanju vrijednosti prirode te smisla i kvalitete ljudskog života na Zemlji. Uza sve stručne skupove iz ovog područja koji su se posljednjih godina u nas održavali i zahvaljujući kojima smo došli do naših spoznaja i refleksija iz ekološko-etičkog područja, danas se osjeća potreba za sintezom i popularizacijom. Željeli bismo, naime, snažnije utjecati na političke, pravne i obrazovne čimbenike te na sredstva obavještavanja koja bi problematiku ovog skupa trebala predstaviti najširoj javnosti. Time bismo, zahvaljujući prilozima i raspravama znanstvenika, vjerskih i svjetovnih sudionika, dali značajni prilog neophodnoj duhovnoj obnovi i odgovornijem odnosu suvremenog čovjeka prema prirodnoj i društvenoj okolini.

Glavne skupine tema u kojima bi trebalo postići željenu sintezu problema odgovornosti za život jesu: biološka raznolikost, biodiverzitet; bioetika i ekoetika; teološki pristupi; biblijski pristupi; pojam odgovornosti; stanje prirode u Hrvatskoj; gospodarski razvitak i odgovornost za život; političko-pravni pristupi; odgoj i obrazovanje.

Skup će trajati tri dana - dva radna dana i treći dan za izlet do prirodnog rezervata Biokovo, s mogućnošću sudjelovanja u liturgijskom slavlju o blagdanu sv. Franje, zaštitnika prirode, u franjevačkom samostanu gdje se nalazi i Institut Planina i more te malakološki muzej. 

Baška Voda, 4. 10. 1999. (IKA) - Znanstveni simpozij "Odgovornost za život" održan je od 1. do 3. listopada u Baškoj Vodi.

Više u Zborniku radova >>>