Okoliš naš svagdašnji - Kršćani i ekologija

Skup u Dubrovniku, 3. i 4. listopada 2015.

U Dubrovniku se od 5. do 8. listopada održava plenarna sjednica Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (GIEC/IPCC) kao posljednji skup za pripravu 21. Konferencije država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 21), koji će se održati u Parizu, od 30. studenoga do 11. prosinca s ciljem postizanja novoga svjetskog ugovora o klimi. Prigoda je to da se naša domaća crkvena i društvena javnost upozna sa specifičnostima kršćanskoga pogleda na prirodu i ljudski okoliš te time dade naš skroman doprinos. Uoči spomenutoga događaja Crkva slavi blagdan sv. Franje Asiškoga, zaštitnika ekologa i ljubitelja Božjega djela u prirodi. U tom ozračju Dubrovačka biskupija u suradnji s Franjevačkim institutom za kulturu mira iz Splita organizira skup „Okoliš naš svagdašnji. Kršćani i  ekologijaVIŠE...

>>> P R O G R A M  

IZVJEŠĆE SA SKUPA

 PISMO DOBRODOŠLICE I POTPORE RADU  \"Međuvladinog panela skupine stručnjaka o evoluciji klime“ (GIEC/IPCC)