Ekologija i eko karta RH i BiH kao izraz skrbi za dom

Seminar, 2. svibnja 2015., Franjevački samostan na Trsteniku - Split

U Franjevačkom samostanu na Trsteniku u Splitu održan je 2. svibnja 2015. seminar na temu: Ekologija i eko-karta RH i BiH kao izraz skrbi za dom. Organizator seminara je Franjevački institut za kulturu mira Split.

Oko 150 sudionika seminara mogli su izoštriti svoju ekološku optiku uz znanstveno empirijski utemeljene i etički u skrbi za dom zauzete poglede predavača: fra Mijo Džolan, prof. dr. Stanko Uršić, prof. dr. Ivica Grković, mag. soc. Ivana Brstilo, dr. sc. Hrvoje Kalinić, dr. sc. Ivica Barišić. Mr.sc. Sanja Barbalić sa suradnicima iz Hrvatskih voda predstavila je vrste pritiska na vode s kojima se ova državna agencija nosi; Mirjana Maras-Žuro predstavila je i preporučila naš priručnik o vodi Žeđ na izvoru, a u večernjem programu Marin Periš je sa grupom iz Hrvatskog nadzemlja, Split, približio ekološku problematiku u kratkim formama anegdote, filma i igrokaza.

Struktura sudionika pokazala je zastupljenost skoro svih područja RH i BiH, čime se ispunio važan cilj Seminara: umrežavanje pojedinaca i organiziranih skupina poput FRAME, FSR-a, ekoloških udruga i posebice studenata Zaštite okoliša iz Mostara, kako bismo putem interaktivne eko-karte (u izradi) mogli u duhu kršćanske etike odgovornosti za život skrbiti za okoliš, za dom i za jedinstveni eko-sustav RH i BiH. Franjevački institut za kulturu mira kani nastaviti promidžbu i umrežavanje suradnje svih koji su voljni razumjeti i prakticirati ekologiju kao skrb za dom, darovni prostor za život.                                          

Uz pomoć stručnih ljudi za ova pitanja nastojat ćemo tijekom ove godine kroz seminare i druge radne skupove produbiti pitanja ekološke krize. Osobito se nadamo stvaranjem mreže suradnika na izradi eko-karte RH i BiH produbiti u našim zajednicama, Crkvi i društvu otvorenost i osjetljivost za pitanja, koja ćemo obuhvatiti općom i širokom temom: Kriza ekološke misli/prakse kao skrbi za dom i odgovornosti za život.

Ovaj seminar i slijedeći radni skupovi na ovu temu žele progovoriti utemeljeno o krizi ekološke misli, koja zapravo na taj način kamuflira lošu, prema domu kao prostoru i okviru života neprijateljsku praksu.

Dobro došli svi koji mogu s nama surađivati i gajiti odnos prema životu stvorenja, koji nastojimo graditi na temeljima biblijskog pozitivnog stava prema stvorenjima, u tradiciji pobratimstva/ posestrinstva sa stvorenjem sv. Franje, u skladu s inicijativama pape Franje oko utemeljenja obuhvatnijeg (holističkog) shvaćanja ekologije, ekologije čovjeka i ekološkog obraćenja, te poveznice između ekologije i socijalnog nauka Crkve. Program   seminara, plakat

EVO ŠTO SU SUDIONICI ZABILJEŽILI O SEMINARU:

- Frama Ružići

- Frama & OFS Bosne Srebrene