Obrazovanje za javnu zauzetost

2013./2014.

Za uspješno sudjelovanje i suodlučivanje građana u društvenim procesima neophodno je njihovo razumijevanje naravi toga društva i sustava vlasti, kao i poznavanje mnogobrojnih problema države i društva te snalaženje u njima. Kako su hrvatski građani u velikoj većini deklarirani kršćani, u njihovom je interesu da se u donošenju odluka poštuju kršćanske vrednote i načela. To je moguće postići samo putem zauzetosti i kompetencije kršćana u svim vidovima i slojevima javnoga života.

Pluralistička demokracija kao državna forma i građansko društvo temelje se na političkoj jednakosti svih građana. Uspješnost toga društva pretpostavlja sudjelovanje građana u njegovu životu i bitan je uvjet njegova kvalitetnog razvoja. Participacijom u javnom životu građani prestaju biti podanici države, a postaju kreatori društvenih procesa. Razina proaktivne  participacije građana u donošenju političkih odluka određuje njihov udio u izvršavanju vlasti. Izostanak te participacije znači da građani vlast prepuštaju manjinskim interesnim skupinama. Za uspješno sudjelovanje i suodlučivanje građana u društvenim procesima neophodno je njihovo razumijevanje naravi toga društva i sustava vlasti, kao i poznavanje mnogobrojnih problema države i društva te snalaženje u njima. Kako su hrvatski građani u velikoj većini deklarirani kršćani, u njihovom je interesu da se u donošenju odluka poštuju kršćanske vrednote i načela. To je moguće postići samo putem zauzetosti i kompetencije kršćana u svim vidovima i slojevima javnoga života.

Duboka politička i gospodarska kriza i kompleksnost stvarnosti našega hrvatskog društva više nego ikad zahtjeva trajno obrazovanje i osposobljavanje građana za odgovornu zauzetost u svim sferama društvenog života. Kao kršćani i građani želimo pridonijeti razvoju društva kroz program u kojem polaznicima pomažemo da kao zreli i punoljetni građani mogu kvalitetno pridonositi općem dobru hrvatskoga društva.

CILJ PROJEKTA

Projektom hoćemo potaknuti i razvijati zanimanje građana, osobito mladih za javne teme i moguće oblike javne zauzetosti. Pri tom ćemo im posredovati potrebna znanja, vještine i vrednote. Polaznici će dobiti osnovna znanja o strukturi države i njezinih institucija, društva i njegovih slojeva, o zakonodavstvu Hrvatske i EU kojim su regulirani politički, gospodarski i kulturni procesa suvremenoga društva. Pritom će biti riječi o ključnim temama kao što su rad, obitelj, poljoprivreda, poduzetništvo, okoliš i sl. Polaznicima će se povrh toga omogućiti razumijevanje osnova osobne i društvene komunikacije te razvijanje potrebnih komunikacijskih vještina. Osposobljavat će se za kritičko mišljenje, razvijanje inicijativa i upoznavati sa sveukupnom demokratskom političkom kulturom. Sve će se to prožeti načelima kršćanskoga socijalnog nauka i njegovih vrednota, tako da polaznik stekne građansku kompetenciju za ravnopravno sudjelovanje u društvenim procesima te bude u stanju pridonositi napretku demokratskoga društva, prema vlastitim sposobnostima, prioritetima te razinama i područjima djelovanja.

Program prvenstveno računa s ljudima koji svoju motivaciju za javnu zauzetost pronalaze u svojim vjerničkim kršćanskim uvjerenjima, tj. u evanđeoskim socijalnim zasadama. No, program je, dakako, otvoren i za ljude drugih svjetonazora.