Kršćanski glas u medijima

Komunikacijski seminar, Zagreb, 22. - 24. veljače 2018.

Stručna znanja i usavršavanje polaznicima programa prenosit će najbolji stručnjaci i znanstvenici za pojedina područja. Posebno važnima smatramo radionice u kojima će se od polaznika tražiti da aktivno sudjeluju te da na zadanu temu primjene što više od naučenog, a poticat će ih se i na promišljanje vjerskih tema i načina kako ih samostalno zastupati u javnosti...

PROGRAM

Prijavni obrazac