Kršćanski glas u medijima, Zagreb 21. - 22. veljače 2019.

Komunikacijski seminar

Komunikacijski seminar „Kršćanski glas u medijima“  pokrenut je 2017. godine s namjerom da polaznicama i polaznicima omogući dodatno stručno usavršavanje na području javnih nastupa i odnosa s medijima. Riječ je o jedinstvenom projektu koji na znanstven i stručan način pruža nova teorijska i praktična znanja o komunikacijskim vještinama potrebnima za vjerodostojno predstavljanje vjerskih sadržaja i vjerskih tema u javnosti, posebno u masovnim medijima.

Cilj seminara je analizirati načine predstavljanja vjerskih sadržaja u medijima, ukazati na današnji utjecaj medija i njihovu važnost, ali prije svega polaznike osposobiti da sami u budućnosti mogu ne samo javno zastupati humanističke i vjerske vrjednote, nego i steći kritički odnos i znati odabrati medije i načine kako u njima nastupati, koje teme predstaviti, kako objasniti njihovu vjersku pozadinu, upoznati se s pozitivnim i negativnim, ali i izazovnim stranama medija, te usvojiti znanja o raznim područjima medijskoga djelovanja, ali i kako predstaviti i sačuvati vlastiti vjernički identitet u novim informacijskim i komunikacijskim okolnostima u naše digitalno doba. 

Program komunikacijskog seminara „Kršćanski glas u medijima“ osmislili su izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj i prof. dr. sc. Danijel Labaš sa Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od više modula kojima se pristupa temi kroz različite perspektive.

Stručna znanja i usavršavanje polaznicima programa prenosit će najbolji stručnjaci i znanstvenici za pojedina područja.

Posebno važnima smatramo radionice u kojima će se od polaznika tražiti da aktivno sudjeluju te da na zadanu temu primjene što više od naučenog, a poticat će ih se i na promišljanje vjerskih tema i načina kako ih samostalno zastupati u javnosti. Sakupljena nova znanja i iskustvo predavača trebali bi pridonijeti razvoju kreativne platforme za nove ideje i nove načine prenošenja i svjedočenja vjere u javnome i medijskom prostoru, te se na taj način uklopiti u crkvenu ideju nove evangelizacije naše kulture i društva.

Krajnji je cilj ovoga projekta poboljšati predstavljanje Crkve i katoličkoga nauka u medijima, kako u informativnim rubrikama i programima, tako i u radijskim i televizijskim raspravama i općenito u javnome prostoru. Sam seminar jamačno će biti doprinos novoj evangelizaciji, te pomoći katoličkim vjernicima i službenicima, tj. Crkvi da izravno progovori našoj suvremenoj kulturi načinima koji su razumljivi današnjem čovjeku i njegovom senzibilitetu.

Seminar je ovaj put predviđen isključivo za redovničke poglavare i poglavarice.

PROGRAM