Društvene kompetencije

Kršćanski glas u medijima

Komunikacijski seminar, Split, 26.-30.lipnja

Riječ je o jedinstvenom projektu koji će katoličkim vjernicima na znanstven i stručan način pružiti nova teorijska i praktična znanja o komunikacijskim vještinama potrebnima...

Pročitaj više...

Obrazovanje za javnu zauzetost

2013./2014.

Participacijom u javnom životu građani prestaju biti podanici države, a postaju kreatori društvenih procesa.

Pročitaj više...