Papa Franjo ustanovio studij Znanosti mira

Na Papinskom je lateranskom sveučilištu Papa ustanovio studij Znanosti mira u svrhu - kako je istaknuo u pismu velikom kancelaru - odgovarajuće pripreme sadašnjih i budućih djelatnika pomirenja, kroz posebnu znanstvenu formaciju svećenika, Bogu posvećenih osoba i laika

 

Giada Aquilino; Ariana Anić - Vatikan

Studij koji promiče odgovarajuću pripremu sadašnjih i budućih djelatnikā mira  - istaknuo je papa Franjo u pismu vikaru za grad Rim kardinalu Angelu De Donatisu, velikom kancelaru Papinskoga lateranskog sveučilišta, ustanovljujući na tom sveučilištu studij Znanosti mira. Papine je riječi pročitao zamjenik za opće poslove u Državnom tajništvu nadbiskup Edgar Peña Parra, na otvaranju akademske godine, i u prigodi 246. obljetnice ustanovljenja sveučilišta.

Dijalog sposoban ugasiti mržnju

U vremenu u kojemu je sve više potrebno spriječiti i rješavati sukobe – napisao je Papa – Crkva, koja oduvijek ulaže sve napore kako bi sudjelovala u oslobađanju muškaraca i ženā od tragedijā rata i njegovih posljedica, u svjetlu Evanđelja se osjeća pozvanom nadahnjivati i podupirati svaku inicijativu koja narodima i nacijama može zajamčiti put mira, rezultat istinskoga dijaloga sposobnoga ugasiti mržnju, odreći se samoljublja i autoreferencijalnosti, te nadvladati želju za moći i za ugnjetavanjem slabijih i posljednjih.

Papa stoga preporučuje odgoj za slušanje i razumijevanje, te za poznavanje i proučavanje baštine vrijednostî, spoznajā i sredstava sposobnih ukloniti težnje prema odvojenosti, zatvaranju i logikama moći, koji su nositelji nasilja i razaranja. Sredstva pomirenja, oblici tranzicijske pravednosti, jamčenje održivoga razvoja, zaštita i očuvanje stvorenoga, danas su samo neka od sredstava koja su u stanju otvoriti put oblicima mirnoga rješenja sukobā, ukloniti karijerizam i dominantne položaje, te tako formirati osobe koje se potpuno posvećuju služenju za dobrobit čovjeka.

Nadvladati sukobe preko diplomacije

Kako bi bila vjerodostojni posrednik pred svjetskim javnim mnijenjem, Crkva je pozvana – primijetio je Papa podsjećajući na apostolsku pobudnicu Evangelii gaudium – podupirati rješenje problemā koji se odnose na mir, slogu, okoliš, zaštitu života, te ljudska i građanska prava. Tu zadaću ona obavlja i kroz djelovanje Svete Stolice u međunarodnoj zajednici i njezinim ustanovama, radeći diplomatskim sredstvima kako bi se sukobi riješili na miran način i posredovanjem, te kako bi promicala poštovanje temeljnih ljudskih prava, i cjeloviti razvoj narodā i zemalja.

Kulturalna obnova koja polazi od sveučilišta „koje izlazi“

Središnju ulogu u težnji prema tom cilju Papa povjerava sveučilišnom svijetu, mjestu simbolu cjelovitoga humanizma koji treba stalno obnavljati i bogatiti, kako bi – prema Papinim riječima – znao ostvariti hrabru kulturalnu obnovu koju zahtijeva sadašnji trenutak. Povjerava ju stoga i svjetskoj mreži crkvenih sveučilišta, usmjeravajući njihovo djelovanje u perspektivu Crkve koja je više misionarska i ona 'koja izlazi'.

Moguće je, naime, suočavati se s izazovima suvremenoga svijeta sposobnošću za davanje odgovorā, prikladnih što se tiče sadržaja i načina izražavanja, i to obraćajući se prije svega novim naraštajima. To je, dakle, zadaća koja nam je povjerena – utjeloviti riječ Božju za Crkvu i za čovječanstvo trećega tisućljeća. U tomu je važno da se studenti i profesori osjećaju hodočasnici pozvani naviještati Radosnu vijest svim narodima, ne bojeći se riskirati i sanjati mir za sve ljude i sve narode – istaknuo je Papa.

Interdisciplinarnost i transdisciplinarnost

Povjeravajući studij Znanosti mira Papinskom lateranskom sveučilištu, koje – kako je primijetio – na poseban način sudjeluje u poslanju rimskoga biskupa, a koji će voditi rektor sveučilišta, Papa je istaknuo da je riječ o akademskom smjeru u kojemu se sastaju teološko, filozofsko, pravno, gospodarsko i društveno područje, prema kriteriju interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti.

Formacija za svećenike, posvećene osobe i laike

Potaknuvši potom da se zajamči posebna znanstvena formacija svećenikā, Bogu posvećenih osoba i laikā, papa Franjo je napomenuo da će na studij Znanosti mira moći s pouzdanjem gledati dijecezanski biskupi, vojni ordinariji, biskupske konferencije, poglavari i poglavarice različitih oblika posvećenoga života, voditelji laičkih udrugā i pokretā, te svi koji žele. Pred tom zadaćom Papa je poželio da se cijela zajednica Lateranskoga sveučilišta – profesori, studenti i cijelo osoblje – osjeti uključena u sijanje kulture mira. To djelo započinje slušanjem, profesionalnošću i posvećivanjem, a popraćeno je poniznošću, blagošću i voljom da se postane sve za sve ljude.

Sveti Ivan XXIII. i Pavao VI.

Papa je na kraju taj – kako je napisao – novi plod skrbi Crkve stavio pod zaštitu svojih prethodnika, svetoga Ivana XXIII. i svetoga Pavla VI., pravih glasnika mira u svijetu, koji su mnogo pridonijeli razvoju učiteljstva na tom području, te povjerio Mariji Kraljici mira, kako bi pomogla shvatiti i živjeti ono bratstvo koje traži srce njezina Sina, i iz kojega proizlazi istinski mir.

Vatican News 14 studenoga 2018, 18:46