Akademska suradnja

Vrata Svetoga: Interdisciplinarno čitanje opusa Željka Mardešića

Studijski dan, 19. listopada 2016.

26. lipnja ove godine navršilo se deset godina od smrti Željka Mardešića. U Hrvatskoj, ali i u drugim državama koje su bile dio Jugoslavije, mnogi sociolozi religije i mnogi teolozi duguju...

Pročitaj više...